loader image

Astroloji fal mıdır

Astroloji diğer adıyla Gökbilimi insanlara somut deliller ve tahminlerde bulunan bir çeşit bilimsel yöntemdir.Astroloji fal mıdır Fal ise kendisini yorumlayan insanların sezgileri ve iç güdüleri ile düşünüp dile getirdikleri ve her zaman soyut olup bilimsel açıklaması olmayan yöntemdir.

Astroloji bilimi olasılıkları ve somut delilleriyle insanlara yol gösteren ve bu bilimle uğraşan kişilerin kendi ifadeleriyle yön bulduğu durum tayin ettiği yöntemdir. Faldaki gibi sadece hislere dayalı geçici mutluluk veya kabullenilmesi zor istenilmeyen düşünceler topluluğudur. Falda insan iradesinin hiçbir rolü yoktur ve bu durum astrolojide olduğu gibi yön değiştiremez. Astroloji fal mıdır Ancak falın en güzel yönlerinden birisi; zaman zaman bakan kişinin sezinlediği güzelliklerin gerçekleşerek falı dinleyen kişiye mutluluk vermesidir.

Günümüzde fal merkezlerinin, cafelerin, özel bakım alanlarının veya internet üzerinden bakılan fal yöntemlerinin bu denli ilgi görmesi de baktıran kişilerin güzel yorum ve beğenileri kişiye katmış olduğu olumlu etkinin yüzündendir. Astroloji fal mıdır Astrolojinin gerçekliliğinin dışında hislerin kuvvetli yörüngeleri sayesinde fal, insan hayatının çok önemli merkezlernden biri haline gelmiştir.Bilimsel gerçekliği somut delillerle tespit edilip onaylanmış olan astroloji bilimi, yaşadığımız bilgisayar, internet ve teknolojinin üst düzey olduğu çağımızda kendisini sürekli olarak doğrulamış, kanıtlanmış ve en önemlisi benimsenilmiş bir yöntemdir.

Bütün bunlardan yola çıkarak şunu söyleyebiliriz ki; astroloji ve fal bütünüyle birbirinden çok farklı yöntemlerdıir. Falda hiçbir gerçeklik payı yokken astroloji tamamen somut delillere dayanır. Bu sebepledir ki astroloji bir fal yöntemi değildir.

Falınıza Whatsapptan Bakalım 🧞‍♂