loader image

İşbu Kullanım Koşulları falmedya.com internet sitesinin tüm özel ve tüzel kişi ve kurumlar (bundan böyle “Kullanıcı” veya “Kullanıcılar” olarak anılacaktır) tarafından kullanım koşullarını içermektedir.
Falmedya.com site hizmetinden yararlanan “Kullanıcılar” işbu Kullanım Koşullarının tamamını okuduklarını, içeriğini tamamıyla anladıklarını ve tüm maddelerini kayıtsız şartsız kabul ettiklerini ve onayladıklarını peşinen taahhüt ederler.

Falmedya.com, Kullanım Koşullarını tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir.Falmedya com tüm “Kullanıcıların” kişilik haklarına, gizlilik haklarına saygı duymaktadır.

Maddelerde yazılı sebepler dışında ve yargı mercileri istemi haricinde her ne sebeple olursa olsun kişisel bilgileri hiçbir kurum veya kuruluşa vermeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
Falmedya.com hiçbir sebep beyan etmeden istediği “Kullanıcılara” yorum ücreti iade ederek hizmet vermeyi reddetme hak ve yetkisine sahiptir.

Falmedya.com, veri tabanına yapılabilecek saldırılar sonucu “Kullanıcı” bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.
Her türlü kullanım ve yazılımlarda telif hakları ve eser haklarına tecavüz edilmeyecektir.

Falmedya com tüm ziyaretçilerine, kişisel bilgilerini açıklama konusunda maksimum dikkat göstermesini önerir.“Yorumcular”, ticari amaç taşıyan ya da reklam içeren hiçbir bilgi, yazılım ya da malzeme postalayamaz ya da iletemez.
“Kullanıcılardan” herhangi bir ürün satın almak ya da onlara ürün satmak gibi bir talepte ve reklam faaliyetinde bulunamaz.

Bu amaçlara yönelik “e-posta zincirleri” kurulamaz; “junk e-posta” gönderilemez.
Banka hesap bilgisi, Cep telefonu numarası veya email adresi veremez.“Kullanıcı” bir başkasının gizlilik hakkını ya da yayın haklarını çiğneyen, telif hakları, ticari marka hakları veya başka mülkiyet hakları tarafından korunan ya da bu tarif edilen sınıflara giren malzemelerden uyarlanan hiçbir bilgi, yazılım ya da başka bir malzemeyi sahibinden ya da haklarını elinde tutan kişiden izin almaksızın, postalayamaz ya da iletemez.

Falmedya com, site dahilindeki interaktif alanlarda “Yorumcuların” ve “Kullanıcıların” yazdıklarından sorumlu değildir; buralarda yazılan görüşleri paylaşmak durumunda da değildir.
“Kullanıcıya” yapılan yorumların Falmedya com’un ihmali görülmeden yetkisiz kişilerce okunmasından (kullanıcının yorumları başka kişilerle paylaşması) dolayı gelebilecek zararlardan Falmedya com sorumlu değildir.

Falmedya com, hiçbir “Yorumcunun” davranışlarından sorumlu değildir.
Hiçbir koşulda sitenin kullanımı, içeriği, online ya da offline konumda olsunlar üyeler arasındaki iletişim ve etkileşimden doğan sonuçlardan kayıp, hasar, zarar, ölüm, vs. dahi olsa sorumlu değildir.

Falmedya com sitesi içeriğindeki yorum bilgileri hayal gücü ile üretilmiştir, doğruluk içermemektedir, herhangi bir şekilde gelecekten haber vermez, sohbet ve eğlence amaçlı olarak “Yorumcuların” kişisel yorumlarıyla oluşturdukları içerikten ibarettir.
Yorumcuların sunduğu içerik çocuklar ve zihinsel yeterliliği olmayanlar için sakıncalı olabilir.

 

 

18 yaşından küçüklerin Falmedya.com sitesi’ni kullanmaması tavsiye olunur. 18 yaşından küçük KULLANICILAR hangi siteleri  kullanabilecekleri konusunda ebeveynlerine danışabilirler.

Falmedya.com sitesi bulunan tüm içerikler Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na tabidir ve içeriğine ilişkin her türlü ses, görüntü, yazı, belge ve her türlü fikri ve sınai haklar ile tüm telif hakları ve diğer fikri ve sinai mülkiyet hakları OMS Group Interactive Limited Şirketi’ne aittir. Bu sitenin ve uygulamanın yapısı ve içeriği, sitede kullanılan her türlü görsel malzeme Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Türk Ceza Kanunu kapsamında korunmaktadır.

Falmedya.com sitesinde bulunan hiçbir yazı; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz, bütünü veya bir kısmı kaynak gösterilmeden başka bir web sitesinde veya uygulamada izinsiz olarak kullanılamaz.

Falmedya.com’da KULLANICI veya YORUMCU olmak için uygulamanın indirilmesi ve kullanıcı bilgileri formuna bilgi girişi yaparken istenilen hususların eksiksiz ve açık doldurulması zorunludur. KULLANICILAR bu formla aktarılan bilgilerin doğruluğunu kayıtsız şartsız taahhüt eder.

Falmedya.com’da tüm YORUMCU ve KULLANICIların kişilik haklarına ve gizlilik haklarına saygı duymaktadır. Maddelerde yazılı sebepler dışında ve yargı mercileri istemi haricinde, her ne sebeple olursa olsun kişisel bilgileri, hiçbir kurum veya kuruluşa vermeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

Falmedya.com veri tabanına yapılabilecek saldırılar sonucu KULLANICI ve YORUMCU bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

Her türlü kullanım ve yazılımlarda telif hakları ve eser haklarına tecavüz edilmeyecektir. YORUMCU ve KULLANICIların eklediği içeriklerden dolayı oluşabilecek her türlü telif hakkı ve insan hakları sorumluluğu kullanıcılara aittir. Bu sebeple ’de rücu kesinlikle mümkün değildir. Fal hocası uygulaması ve Falmedya.com YORUMCU ve KULLANICISI, hukuken tamamen bağımsız taraflardır. Bu iki bağımsız taraf arasında herhangi bir iş ortaklığı ve/veya işçi/işveren ilişkisi bulunmamaktadır.

Yorum isterken veya yaparken verilen bilgilerde kesinlikle yasalara aykırı ve genel ahlak prensibine uygun olmayan kişisel kimliklere saldırı mahiyetinde yazı yazılamaz, görüntü paylaşılamaz, ses kaydı vs. Yasalara göre, suç sayılan bir eylem aracı olarak girdileri kullanıldığı zaman yasal mercilerden bir talep vuku bulursa, kullanıcılar hakkındaki bilgiler gerekli yerlere istem doğrultusunda verilecektir.

KULLANICI ve YORUMCULAR Falmedya.com sitesi veya uygulama üzerindeki interaktif alanlar yoluyla suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek; yerel ve ulusal yasalara ya da uluslararası anlaşmalara ters düşecek bir durum yaratan ya da böyle durumları teşvik eden, hiçbir tür yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret, küfür içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik, rahatsız edici ya da ahlaka aykırı bilgi postalayamaz ya da iletemez.

KULLANICI ve YORUMCU, Falmedya.com sitesinde   yayımladığı, paylaştığı içeriklerden 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza kanununda yer alan ve aşağıda sıralanmış hükümler çerçevesinde sorumludur:

KULLANICI ve YORUMCU İntihara Yönlendirme: Başkasını intihara azmettirmek, teşvik etmek, başkasının intihar kararını kuvvetlendirmek suçtur ve kabul edilemez.

Çocukların Cinsel İstismarı: On beş yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranış; diğer çocuklara karşı sadece cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene dayalı olarak gerçekleştirilen cinsel davranışlar suçtur ve kabul edilemez.

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırma: Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak amacıyla özel yer, donanım veya malzeme sağlayan, kullanma yöntemleri konusunda başkalarına bilgi vermek suçtur ve kabul edilemez.

Sağlık için Tehlikeli Madde Temini: Sağlık için tehlike oluşturabilecek maddeleri çocuklara, akıl hastalarına veya uçucu madde kullananlara vermek suçtur ve kabul edilemez.

Müstehcenlik: Müstehcen görüntülerin, yazı veya sözlerin, içeriğin yayımlanması, resimlerin paylaşılması suçtur ve kabul edilemez. Fuhuş: Bir çocuğu, bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak, aracılık etmek suçtur ve kabul edilemez. Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkân Sağlama: Çocukların, kişilerin kumar oynaması için yer ve imkân sağlamak suçtur ve kabul edilemez.

Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar: Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret etmek veya sövmek suçtur ve kabul edilemez. Üzerinden kurulan arkadaşlıklarda ve ilişkilerde sorumluluk tamamen YORUMCU ve KULLANICIlara aittir. Falmedya.com ve Fal hocası uygulaması tüm ziyaretçilerine, kişisel bilgilerini açıklama konusunda maksimum dikkat göstermesini ve paylaşmamasını önerir.

Falmedya.com ve Fal hocası uygulamasında, site dahilindeki interaktif alanlarda KULLANICIların yazdıklarından sorumlu değildir; buralarda yazılan görüşleri paylaşmak durumunda da değildir. Falmedya.com ve Fal Hocası Uygulaması hiçbir sebep beyan etmeden KULLANICIların eklediği içerikleri siteden ve uygulamadan kaldırma hakkına sahiptir.

KULLANICIlar ve YORUMCULAR Falmedya.com sitesinde ve uygulamasında, ticari amaç taşıyan ya da reklam içeren hiçbir bilgi, yazılım ya da malzeme gönderemez ya da iletemez, yada gösteremez, veya söyleyemez. Diğer YORUMCU VE KULLANICIlardan herhangi bir ürün satın almak ya da onlara ürün satmak gibi bir talepte ve reklam faaliyetinde bulunamaz. YORUMCULAR VE KULLANICILAR Banka hesap bilgisi, cep telefonu numarası veya eposta adresi veremez.

KULLANICI ve YORUMCULAR bir başkasının gizlilik hakkını ya da yayın haklarını çiğneyen, telif hakları, ticari marka hakları veya başka mülkiyet hakları tarafından korunan ya da bu tarif edilen sınıflara giren malzemelerden uyarlanan hiçbir bilgi, yazılım ya da başka bir malzemeyi sahibinden ya da haklarını elinde tutan kişiden izin almaksızın, postalayamaz ya da iletemez.

Falmedya.com, KULLANICI ve YORUMCULARIN verilerinin’ ihmali görülmeden yetkisiz kişilerce okunmasından (KULLANICInın bilgilerini başka kişilerle paylaşması, siteden ayrılırken çıkış yapmaması, uygulamanın açık olduğu telefonun umuma açık alanda unutulması veya çalınması vb. durumlardan) dolayı gelebilecek zararlardan sorumlu değildir.

Falmedya.com, hiçbir KULLANICInın ve YORUMCUNUN davranışından sorumlu değildir. Hiçbir koşulda sitenin ve uygulamanın kullanımı, içeriği, çevrimiçi ya da çevrimdışı konumda olsunlar KULLANICIlar ve YORUMCULAR arasındaki iletişim ve etkileşimden doğan sonuçlardan kayıp, hasar, zarar, ölüm, vs. dahi olsa sorumlu değildir.

Falmedya.com ve Fal Hocası uygulamasında fallara yapılan, görüntülü, sesli, telefonla, yazılı, sohbet ile yapılan yorumlardan falcılar ve yorumcular sorumludur. Yazılarda insani değerleri küçük düşürücü, yasalara ve devlete karşı herhangi bir propaganda yapmak kesinlikle yasaktır.

Falmedya.com sitesi ve Fal Hocası uygulamasında hiçbir sebep beyan etmeden istediği KULLANICIlara yorum talep etmek için kullandıkları yorum kredilerini veya yorum ücretini iade ederek hizmet vermeyi reddetme hak ve yetkisine sahiptir.

Falmedya.com, üyelik gerektirmeyen servislerini zaman içinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürebilir, ilave servisler açabilir, servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir, süreli ve süresiz sona erdirebilir, ücretli hale getirebilir.

Falmedya.com, KULLANICIların ve YORUMCULARIN gizliliğini ihlal etmeden, hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla uygulama veya web sitesi üzerinde anonim kullanım bilgisi ile yine anonim hale getirerek cihaz, yer ve şebeke kullanım verileri gibi bilgilerinizi toplayabilir. Falmedya.com’da bu anonim bilgileri istatistiki ve performans değerlendirmelerinde, yıllık rapor ve benzeri raporlarda, Falmedya.com ve iş ortaklarının pazarlama kampanyaları ile mobil operatörlerin veri hizmetlerinin pazarlanmasında kullanabilir ve bunların gerçekleştirilmesi için gerekli sure boyunca saklayabilir, işleyebilir ve iş ortaklarına iletebilir. Bu bilgilerinizi kullanımımız, bu sözleşmenin Gizlilik Politikasına tabi olacaktır. Lütfen Gizlilik Politikasını dikkatlice okuyunuz.

Falmedya.com hiçbir sebep beyan etmeden istediği KULLANICIların ve YORUMCULARIN üyeliklerini iptal etme, sunduğu hizmetin şeklini değiştirme ve/veya iptal etme hak ve yetkisine sahiptir.

Falmedya.com’in iptal ettiği veya üyelikleri ve yorumcu üyeliklerini sözleşme maddeleri gereğince iptal edilen KULLANICIların ve YORUMCULARIN üyelik bilgileri Falmedya.com ve Uygulaması tarafından saklanacaktır.

Falmedya.com, Kullanım Şartları’nı tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir. İş bu sözleşmede yer alan tüm konular ve durumlar, Üye, Kullanıcı ve Fal bakan Yorumcuları ilgilendirmektedir. Kullanıcılar, Üyeler ve Fal bakan Yorumcular, (Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası) Sayfalarında beyan edilen her şeyi kabul etmiş ve onaylamış sayılırlar….

 

 

Falınıza Whatsapptan Bakalım 🧞‍♂